wtorek, 4 lutego 2020

Kościół w Pełczycach - na cysterskim szlaku

   Pełczyce to niewielkie miasto w województwie zachodniopomorskim. Historia miejscowości od najdawniejszych czasów związana jest z klasztorem cysterek, który prawdopodobnie ufundowała wdowa po szczecińskim księciu Barnimie I, księżna Matylda. Klasztor został wybudowany w 1282 roku. Przy klasztorze powstał kościół, a nieco później szpital-przytułek.
   W pierwszej połowie XIV wieku kościół klasztorny został przebudowany. W XVI wieku klasztor został skasowany, a następnie rozebrano kościół oraz część zabudowań z nim związanych. Obecnie istnieje jedynie zachodnie skrzydło klasztoru. Jest ono własnością prywatną.
   Podczas naszej wędrówki cysterskim szlakiem odwiedziliśmy kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pełczycach. Jest to budowla jednonawowa wzniesiona na planie krzyża greckiego. Ołtarz w kościele pochodzi z lat 60. XX wieku. W kościele znajdują się również sprowadzone z Włoch relikwie św. Franciszka z Asyżu (na trzecim zdjęciu).
fotografie: Wiesław Zięba