środa, 18 stycznia 2017

Kościół w Sobinie

   Jedną z najbogatszych wsi w Polsce jest Sobin, miejscowość w województwie dolnośląskim, w gminie Polkowice. Źródłem bogactwa jest miedź na pokładach której wieś leży. My jednak odwiedziliśmy Sobin w poszukiwaniu bogactwa... duchowego, którego ośrodkiem jest kościół pw. św. Michała Archanioła. 
   Miejscowość Sobin wzmiankowana jest w zapisach historycznych jako wieś już 1288 r., a wzmianki o kościele  pochodzą z XIV wieku. Murowaną budowlę kościoła w Sobinie o formacji renesansowej wzniesiono w pierwszej połowie XVI wieku w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Z tego też okresu pochodzi zabytkowy mur kamienny ogrodzenia kościoła. Pomimo nieznacznej przebudowy dokonanej w XVII w. kościół zachował wiele cech i elementów pochodzących z okresu jego budowy. W pierwszej połowie XVIII w. świątynię rozbudowano o wieżę z dzwonnicą i tarasem widokowym ozdobionym kamiennymi amforami. Główny w tym udział miał proboszcz parafii w Sobinie w latach 1721-1757, Franz Alexy Böhm. 
   Bogate wyposażenie kościoła stanowią m.in. gotycki ołtarz - tryptyk zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, wykonany na początku XVI wieku, renesansowa chrzcielnica z piaskowca, barokowy ołtarz główny św. Michała Archanioła, barokowa ambona i neogotycki prospekt organowy. 
   Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w kościele wykonano roboty remontowe zabezpieczające obiekt przed wpływami wstrząsów górniczych, a ostatnie remonty przeprowadzone zostały w latach 2005-2008. 


murowana świątynia na Dolnym Śląsku, położona w bogatej wsi

wysoka, murowana budowla, z oknami i tarasem widokowym

barokowe rzeźby ołtarza, interesujące sklepienie kościoła

kościół, Sobin, Dolny Śląsk, zagłębie miedziowe

kościół w Sobinie, złocenia, dekoracje

rzeźby, kościół w Sobinie, Dolny Śląsk

święci, Sobin, kościół, postacie świętych

walka z szatanem, tradycja kościoła

Sobin, kościół, barok, złocenia

rzeźby, Sobin, kościół, złocenia

Sobin, kościół, obrazy, święci, krzyż, modlitwa

kasztanowce, świątynia, mur, miejsce kultu religijnego

drzewa, budowla, świątynia, dolnośląski

Źródło: Tablica informacyjna w kościele
Fotografie: Wiesław Zięba


Zobacz również: Drewniany kościół w Bukowcu