wtorek, 31 stycznia 2012

Kościół p.w. św. Marcelina w Rogalinie

     Gdy jechaliśmy z Rogalina w kierunku Kórnika, tuż przy drodze zauważyliśmy dziwną budowlę podobną do rzymskiej świątyni. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się interesującemu obiektowi. Okazało się, że jest to kościół p.w. św. Marcelina, który został zbudowany w latach 1817-1820 na polecenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Wejścia do świątyni strzegły dumne lwy, a na frontonie umieszczony był duży napis DIVO MARCELINO. Kościół znajduje się w otoczeniu zieleni, a jego jasne mury ładnie wyglądają na tle nieba. Niestety, nie udało się nam zajrzeć do wnętrza świątyni, a szkoda, bo jak się później dowiedziałem, jej wystrój jest bardzo interesujący, a w dolnej części - mauzoleum - znajdują się trzy sarkofagi, w których pochowani są: Edward Raczyński, polski dyplomata, polityk i pisarz, prezydent RP na uchodźstwie oraz Konstancja i Roger Raczyńscy.


św. Marcelin, divo marcelino, Raczyński, kościoły

wielkopolskie kościoły, Rogalin, atrakcje, św. Marcelina

Raczyński, Rogalin, zwiedzanie, Wielkopolska

mauzoleum, sarkofagi, zwiedzanie, okolice Kórnika


Może zobaczysz również post: Wiosna w kórnickim arboretum?


niedziela, 29 stycznia 2012

Śladami hrabiny Cosel - Stolpen

     Między Budziszynem a Dreznem leży niewielkie, liczące niespełna 6 tys. mieszkańców, miasteczko Stolpen. Tu właśnie, na bazaltowej skale, wznosi się monumentalny, częściowo zrujnowany zamek, którego historia ściśle związana jest z Anną Konstancją von Brockdorf, późniejszą hrabiną Cosel. To tutaj spędziła ona 49 lat swojego życia. Jej losy były bardzo burzliwe. Najpierw żona Adolfa Magnusa Hoyma, później kochanka Augusta II Mocnego, któremu urodziła troje dzieci, w końcu zdrajczyni osadzona w zamku Stolpen, gdzie przebywała aż do śmierci.
     Stolpen odwiedziliśmy wiosną, gdy kwitły kasztanowce, a pogoda sprzyjała fotografowaniu. Poniżej zdjęcia z naszej wyprawy. Przedstawiają zamek oraz widok miasteczka z wieży zamkowej.


hrabina Cosel, Budziszyn, Drezno, zamki

Niemcy, atrakcje, Cosel, hrabina

Budziszyn, Niemcy, hrabina, Cosel

   W trakcje niemieckiej akcji zaludnieniowej i związanej z nią kolonizacji słabo zaludnionych przez Słowian terenów na wschód od Łaby, zamek warowny Stolpen dostał się na początku XIII wieku w posiadanie biskupów miśnieńskich, stając się ich najważniejszą rezydencją. W 1559 roku saksoński książę elektor August zdołał zmusić biskupa do wymienienia się posiadłościami z zrzeczenia się tym samym zwierzchnictwa nad kasztelania Stolpen. Zamek gotycki rozbudowano do książęcej rezydencji w stylu renesansowym. Wraz z przebudową zamku na twierdzę w 1675 roku Stolpen nabrało znaczenia strategiczno-obronnego. Już w XVIII wieku ponownie zaniedbano twierdzę, a w 1764 r. rozwiązano garnizon Stolpen. Wskutek wyłomów w fortyfikacjach na rozkaz Napoleona w 1813 r. Stolpen straciło swoje obronno-strategiczne znaczenie. O pozostałości zamku zabiegały w XIX wieku stowarzyszenia ochrony zabytków, od 1874 r. zamek jest ogólnie dostępnym obiektem muzealnym. 


niemieckie zabytki, hrabina, Cosel, Niemcy

fotografia, widoki, Niemcy, krajobrazy, zamki

   W bożonarodzeniowy wieczór 1716 r. hrabinę umieszczono w wieku 36 lat w twierdzy Stolpen. Hrabina Cosel zmarła w wieku 84 lat w wieży Jana (Johannis-Cosel-Turm) jako stara, zapomniana i upokorzona przez los kobieta. Jej pochówek odbył się w osamotnieniu na początku kwietnia 1765 roku w kaplicy zamkowej. Płytę nagrobkową Cosel otrzymała dopiero w 1881 roku. 


miejsca, pamięć, Niemcy, zabytki

hrabina, Cosel, Budziszyn, Drezno, Niemcy

zamek Stolpen, hrabina Cosel, Niemcy, zabytki

   Znajdująca się na terenie Stolpen góra bazaltowa, której fragment jest na zdjęciu poniżej,  należy do najbardziej znaczących wulkanicznych masywów skalnych na terenie Saksonii i Północnych Czech. Znaleźć tu można piękny smukły bazalt kolumnowy, którego wiek określono na 25 milionów lat. Nazwa Stolpen wywodzi się z języka starozachodniosłowiańkiego i znaczy tyle, co słup (stolpno) lub miejsce słupów. Odkryty w Stolpen bazalt jest najwcześniej wymienioną formacją skalną tego typu w Europie. 


Stolpen, hrabina, Cosel, Niemcy

Cosel, miasta, Niemcy, Drezno

hrabina, uwięziona, Cosel, zamek

Źródła: Zamek Stolpen. Podróż przez wieki. Burg Stolpen. Folder. Fotografie: Wiesław Zięba

Zobacz też post: Bastei w Szwajcarii Saksońskiej


sobota, 21 stycznia 2012

Javornik i zamek Jansky Vrch

Zamek Jansky Vrch     

Javornik leży tuż przy granicy polsko-czeskiej. Blisko tutaj z Paczkowa i Otmuchowa w województwie opolskim. Odwiedzone przez nas miasteczko, liczy niespełna 3 tysiące mieszkańców i położone jest u podnóża Gór Złotych. Dlaczego warto odwiedzić Javornik? Otóż nad miastem wznosi się zamek Jansky Vrch, wybudowany przez biskupów wrocławskich. Jego historia jest bardzo interesująca, a o szczegółach możemy dowiedzieć się, zwiedzając tę budowlę wewnątrz. W miasteczku zobaczyć możemy też ciekawy kościół, który doskonale widać ze wzgórza zamkowego. A po zwiedzaniu możemy zajrzeć do któregoś z miejscowych sklepów. Polecam Làzeňské oplatky, okrągłe, przekładane różnymi kremami opłatki i czeską wódkę Becherovkę, mieszankę alkoholu, naturalnego cukru i 32 ziół i przypraw. 


zamek, Czechy, zwiedzanie, atrakcje

widok na miasto, zieleń, kościół, zabytek

   Dzieje zamku w Javorniku

   Zamek Javornik założono w celu ochrony szlaku handlowego do Kłodzka. Nazwa zamku po raz pierwszy pojawia się w 1307 r. Jego właścicielem był wtedy wojewoda świdnicki Bolko I. Panowie świdniccy oddali obiekt w 1346 roku biskupowi wrocławskiemu, Przecławowi z Pogorzeli. Potem zamek był bez większych przerw własnością diecezji aż do XX wieku. Posiadłość służyła biskupstwu wrocławskiemu jako siedziba administracyjna i letnia rezydencja.
   Podczas wojen husyckich w pierwszej połowie piętnastego stulecia zamek Javornik został zdobyty przez husytów. Zniszczona w dużym stopniu budowla trafiła ponownie do majątku biskupów dopiero po kilku latach. Ponowny rozkwit dóbr nastąpił już niedługo. W 1482 r. biskupem wrocławskim został Jan Roth. Wzrost znaczenia funkcji administracyjnej zamku nastał wraz z gruntowną odbudową i przebudową obiektu. Od tego momentu wzrosło znaczeniem zamku w oczach biskupów wrocławskich.
   Wojna trzydziestoletnia wstrzymała dotychczasowy rozwój regionu. Zamek i miasto zdobyli Szwedzi i tylko dzięki okupowi zostały ocalone przed całkowitą zagładą. Po dwustu pięćdziesięciu latach zamek doczekał się lepszych czasów. W 1748 roku biskupem wrocławskim został książę G. F. Schaffgotsch, który zmienił prowincjonalny Javornik w centrum administracyjne i kulturalne całego regionu jesenickiego.
   Rozwój majątku biskupi wspierali nadal w XIX i XX wieku. W porównaniu z gwarnym Wrocławiem zamek był dla nich oazą spokoju, gdzie często chronili się przed światem, by odpocząć lub spędzić tutaj ostatnie lata swojego życia.
   Rozległy majątek biskupów skonfiskowano dopiero po 1948 roku. Dostał się on pod Administrację Apostolską w Czeskim Cieszynie i od 1959 roku był pod zarządem państwa czechosłowackiego. Obiekt upaństwowiono dopiero po 25 latach, we wrześniu 1984 roku. 


panorama miasta, Czechy, atrakcje, czeskie miasta

Javornik, Czechy, przy granicy, zwiedzanie

Czechy, w Javorniku, miasta czeskie, atrakcje

   Architektura

   Dawny średniowieczny zamek warowny z końca XIII stulecia, na którego fundamentach stoi dzisiaj zamek, to tylko pałac i cylindryczna wieża. Budowla otoczona była murami obronnymi i fosami. Teren wokół zamku oraz najstarsze fragmenty budowli wskazują, iż dawny zamek miał podobny do dzisiejszego trójkątny kształt. W latach 80. XV stulecia zamek został gruntownie przebudowany. Plan zamku przedłużono o basztę północną w miejscu dzisiejszej wieży zamkowej. Wejście do wieży było chronione mostem zwodzonym. 
   Jednym z najważniejszych etapów rozwoju architektonicznego zamku przebiegał w XVIII wieku za panowania biskupa Schaffgotscha. Doszło wtedy do zmiany charakteru budowli z typowo zamkowej na pałacową. Ostatnim wielkim przedsięwzięciem, które nadało budowli charakter klasycystycznej letniej rezydencji, były przebudówki księcia J.K. Hohenlohego na przełomie XVIII i XIX wieku. Do najważniejszych należała przebudowa pałacowej wieży zegarowej, wybudowanie rozległego zewnętrznego dziedzińca zewnętrznego z dwoma pawilonami oraz założenie angielskiego parku krajobrazowego. 


Javornik i okolice, Czechy, budynki, miasto

czeskie miasta, Javornik, Czechy, przy granicy

miasteczko, czeskie, Javornik, widoki

czeskie miejsca, zdjęcia z góry, zieleń, przyroda

   Życie kulturalne

   Janský Vrch stał się po 1766 roku rezydencją, którą zapełnili szlacheccy i nieszlacheccy urzędnicy, do który dołączyli wkrótce muzycy i śpiewacy. W ciągu trzydziestu lat miasto Javornik cieszyło się świetnością, której nigdy przedtem, ani nigdy później nie zaznało. Fakt ten związany jest ściśle z osobą buskupa F.G. Schaffgotscha. 
   Mieszkały tu m.in. takie postacie jak:
Karl Ditters - wiedeński skrzypek, kompozytor i dyrygent. Pobyt słynnego skrzypka w zamku Jansky Vrch, zaplanowany początkowo na siedem miesięcy, przeciągnął się do 27 lat. Karl Ditters jest autorem 127 symfonii, wielu kompozycji wokalnych i 44 oper, m.in. Don Kichota, Czerwonego Kapturka i Wesołych kumoszek z Windsoru. 
Józef von Eichendorff - jeden z najsłynniejszych poetów niemieckiego romantyzmu. Pisarz w czasie swoich spacerów lubił siadywać na tarasie zamkowym, skąd rozciąga się piękny widok na Nysę, gdzie mieszkała jego córka. W późniejszych czasach zbudowano w tym miejscu platformę widokową z kamienną ławeczką, nazwaną jego imieniem. Projekt pamiątkowej ławki wykonał rzeźbiarz Józef Obeth. Platforma widokowa wraz z ławeczką jest widoczna na drugim zdjęciu od góry. 


zamek, Czechy, Javornik, zwiedzanie

Źródła: Jansky Vrch, Unikatowa encyklopedia w odcinkach. Zabytki, Plzeň 2004.
Fotografie: Wiesław ZiębaZobacz również: 


              


wtorek, 17 stycznia 2012

O roku ów... (1928)

     Była wczesna wiosna. Gdy rowerami zwiedzaliśmy okolice Jeziora Wojnowskiego, trafiliśmy na opuszczony dom. Niby nic nadzwyczajnego. Budowla popadała w ruinę, drzewa i krzewy powoli przejmowały nad nią władzę, a ze ścian odpadał tynk. Nad drzwiami widniała data - 1928. 84 lata dla domu to nie aż tak dużo, dla człowieka sporo. Jaki był ten rok, w którym ktoś cieszył się z nowego domu? Postanowiłem sprawdzić i znalazłem, że właśnie w w tym roku w Warszawie powstała Biblioteka Narodowa,  w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła pierwszy dla Polski złoty medal olimpijski, Fleming odkrył penicylinę, urodził się aktor Franciszek Pieczka, w trakcie polarnej ekspedycji bez wieści zaginął Roald Amundsen, a kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi...

   
 
stary opuszczony dom, ruina, data, drzwi

dom, budynek, ruina, drzwi


Może zobaczysz też post: Majowo i bzowo

sobota, 14 stycznia 2012

Zimowa prymula

     Zdjęcie zostało wykonane dzisiaj rano na naszym skalniaku. Jest 14 stycznia, temperatura 3 stopnie powyżej zera. Wieje silny, nieprzyjemny wiatr, który wyciska łzy z oczu. Natura kpi sobie z zimy i jest bardziej zielono niż   latem, gdy długo nie padało. Wczoraj postraszyło trochę śniegiem, po którym zostało już tylko wspomnienie.
     Kwiat na zdjęciu jest trochę przybrudzony i postrzępiony, ale jakoś daje sobie radę i cieszy wiosennymi kolorami. Bratków nie udało mi się uwiecznić, bo wciąż targał nimi wiatr.


kwiat, zima, żółty, przyroda


Zapraszam do posta: Słoneczniki

czwartek, 12 stycznia 2012

Dla tęskniących za zimą

      To nie jest tegoroczna zima i tegoroczny śnieg. Mamy prawie połowę stycznia, a prawdziwego śniegu nie widać. Trawa taka zielona i bujna, że pasą się na niej krowy. Kwitną stokrotki, bratki, prymule, róże-miniaturki, a nawet truskawki. Przebiśniegi wychylają już swoje łodyżki. Co będzie dalej? Ano zobaczymy. Do śnieżnej zimy jakoś nieszczególnie mi tęskno, choć ładne zdjęcia można wówczas robić. Póki co, zamieszczam te z zapasów. Blogową zimę będę miał zaliczoną. I to niezależnie od aktualnej pogody.


zima, śnieg, las, sosny

zimowa sceneria, bale słomy, śnieg, mróz

śnieg, pola, krzaki, zima

las, pole, droga, śnieg, zima, mróz

zimowe pola, lasy, mróz, zima

śnieg, las, polna droga, zawieja

droga, śnieg, mróz, zdjęcia przyrody

czas zimy, styczeń, zimno, las

pies, śnieg, zima, pola

ślady, tropy, śnieg, las, zima

zima, las, śnieg, sosny

zimowy krajobrazy, zima, drzewa, przyroda

zima, śnieg, biało, las

zimowa sceneria, drzewa, mróz, przyroda


Zapraszam też do zobaczenia posta: I po białych świętach

wtorek, 10 stycznia 2012

Sanssouci (Sans souci)

     Rokokowy pałac Hohenzollernów w Poczdamie odwiedziliśmy we wrześniu. Pogoda była piękna, a budowla wyglądała imponująco. Szczególnie podobało nam się otoczenie, gdzie do woli można było robić zdjęcia. Ogrody tarasowe kipiały bujną zielenią, a pawilon chiński obfitował w rzeźby złotych postaci.  Przy pawilonie tzw. kratowym , który znajdował się przy wejściu  do zespołu parkowo-pałacowego, "pozowała" mi jakaś orientalna pani. Niestety wewnątrz pałacu był zakaz fotografowania.


Niemcy, pałac, Poczdam, Hohenzollern

Poczdam, Niemcy, Sanssouci, atrakcje

niemieckie atrakcje, zwiedzanie, pałac, Poczdam

zabytki Niemiec, pałac, zwiedzanie, Hohenzollern

zwiedzanie, Niemcy, Poczdam, atrakcje

Niemcy, atrakcje, pałac, Poczdam

ogród, kwiaty, rośliny, Poczdam

Poczdam, Niemcy, zwiedzanie, atrakcje

w Niemczech, Poczdam, pałace, zwiedzanie

zwiedzanie, Poczdam, Sans souci, Niemcy

sztuka, Poczdam, złoto, Niemcy

zabytki Niemiec, Sanssouci, Poczdam

Poczdam, zwiedzanie, atrakcje, rośliny

Sans souci, Poczdam, Niemcy, atrakcje

A może zobaczysz również Bastei w Szwajcarii Saksońskiej