niedziela, 25 września 2016

Kościół św. Wawrzyńca w Studzieńcu

     Studzieniec to niewielka miejscowość w województwie lubuskim leżąca nad strumieniem o ładnej nazwie - Mirotka. Znajduje się tu interesujący kościół, który wybudowany został w drugiej połowie XIII wieku z kamienia polnego i rudy darniowej. Materiały do budowy świątyni użyte były nieprzypadkowo. Kamienia polnego tu nie brakowało, a i ruda darniowa była powszechnie dostępna. Co ciekawe, użycie rudy sprawiało, że budowla pozostawała wewnątrz sucha i w dodatku był to materiał, który jest naturalnym odgromnikiem.
     W tym miejscu trochę informacji zaczerpniętych z tablicy informacyjnej przy kościele. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu na początku swego istnienia składał się jedynie z zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Do tej części na początku XIV wieku dobudowano nawę. W XVI w. prezbiterium przykryto sklepieniem, które zostało pokryte renesansową polichromią. Po zachodniej stronie kościoła wybudowano drewnianą dzwonnicę. W niej znajduje się dzwon z 1495 roku. Sama świątynia zachowała swój pierwotny wygląd. We wnętrzu kościoła znajduje się oryginalny ołtarz główny z XVIII wieku z obrazem przedstawiającym św. Wawrzyńca. Niestety, ołtarza nie zobaczyliśmy, ponieważ akurat w czasie naszego pobytu w kościele był on oddany do renowacji i konserwacji. Z tego samego okresu co ołtarz pochodzi również ambona. W świątyni zachowały się również oryginalne drzwi z metalowymi okuciami, chrzcielnica z datą 1551, chór muzyczny oraz ławki. We wnętrzu oraz na zewnątrz kościoła zobaczymy też płyty epitafijne.


Kościół został wybudowany z kamieni polnych i rudy darniowej.

Jak wyglądają drzwi do zabytkowej świątyni w Studzieńcu?

Przy kościele w Studzieńcu stoi drewniana dzwonnica.

Tak wygląda miejsce na ołtarze w kościele w Studzieńcu.

Kościół jest niezbyt obszerny, ale to zabytek z XIII wieku.

Na suficie znajdują się dawne polichromie.

Na zdjęciu widać chór muzyczny i dawne ławki.

Jak wygląda wnętrze kościoła w Studzieńcu?

Fotografia przedstawia ciekawe drzwi i okna z białym obramowaniem.


     Gdy wchodzimy na teren przyległy do kościoła, po lewej stronie w oczy rzuca się niezwykła figura w otoczeniu drewnianych uli. To tu na ławeczce przysiadł sobie ojciec Medard, który dla tutejszych mieszkańców i całej parafii był postacią szczególną. Urodził się w 1913 roku jako Stanisław Parysz, by szesnaście lat później wstąpić do zakonu kapucynów. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1939. Po święceniach posługę duchową pełnił w wielu miastach. Był kapelanem Armii Krajowej w powstaniu warszawskim. W roku 1979 trafił do Nowej Soli i tu nieprzerwanie pełnił posługę duchową aż do śmierci. Zmarł w wieku prawie stu lat w 2013 roku. A jego związki ze Studzieńcem? Tu posługiwał przez wiele lat w kościele filialnym i tu miał swoje ule z pszczołami, a uzyskanym miodem chętnie dzielił się z mieszkańcami wsi. Obecnie ojciec Medard w Studzieńcu ma swoją ławeczkę, natomiast w Nowej soli rondo nazwane jego imieniem. 


Ojciec Medard związany był z Nową Solą i Studzieńcem.

Zakonnik z Nowej Soli był kapelanem Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego.


     Kościół w Studzieńcu był jednym z punktów pielgrzymki pt. "Szlak rycerski" prowadzonej przez księdza Jana w sierpniu 2016 r. Podczas przygotowywania tego posta korzystałem z informacji zawartych na tablicy informacyjnej znajdującej się przy kościele św. Wawrzyńca w Studzieńcu oraz na stronie internetowej zgg.gosc.pl. Fotografie własne. 


Zobacz również: 


                
wtorek, 20 września 2016

Minieuroland w Kłodzku

     W Polsce jest już ponad dwadzieścia parków miniatur. Powstają kolejne i są dziełem prawdziwych pasjonatów, których nie zniechęcają ani wysokie koszty, ani trudności podczas ich zakładania. Żeby nie było nudno, parki najczęściej są przygotowywane tematycznie. Pierwszym odwiedzonym przez nas takim miejscem był Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach u podnóża Śnieżki. Tego lata trafiliśmy do Minieurolandu w Kłodzku. Założony został on całkiem niedawno, bo w 2015 i ciągle jest rozbudowywany, ale miłośnicy tego typu miejsc rozrywki spokojnie już mogą go odwiedzać. Atrakcji nie brakuje. Znajdziemy tu miniatury budowli z nie tylko Dolnego Śląska, ale też z różnych miejsc na świecie. Wśród około czterdziestu miniatur znajdują się tu między innymi: kamieniczki z Kłodzka, bazylika w Wambierzycach, Most Grunwaldzki we Wrocławiu, Zwinger z Drezna, Fontanna di Trevi czy Statua Wolności. To co wyróżnia Minieuroland w Kłodzku to widoczne tu wszędzie kwiaty. Jest ich tu naprawdę dużo. Gdy zmęczymy się podziwianiem zabytków w miniaturze, możemy udać się do któregoś z dwóch barów bądź odpocząć na jednej z licznych w parku ławeczek. Dla dzieci wybudowano całkiem pokaźny i dobrze urządzony plac zabaw. Dla mnie takie miejsca, jak Minieuroland to kolejna okazja do zrobienia zdjęć. Pstryknąłem ich całkiem sporo i musiałem coś z nich wybrać, by pokazać na moim blogu. Może bardzo kolorowe obrazy zachęcą kogoś do odwiedzenia tej dolnośląskiej bajki.


zdjęcie przedstawia niedawno otwarty park miniatur w kłodzku.

miniaturowe pociągi i składnica węgla w Minieurolandzie w Kłodzku

Wambierzycki kościół w skali 1:25

w Kłodzku w Minieurolandzie odbywa się festiwal kwiatów.

Jaki jest kłodzki ratusz w miniaturze?

Minieroland - dlaczego warto odwiedzić to miejsce?

miniatury w parku miniatur w Kłodzku otoczone są zielenią i kwiatami

wielka budowla w miniaturze

wrocławski ratusz doczekał się swej miniatury w Kłodzku

jak wygląda słynny most z Wrocławia w miniaturze?

Słynny amerykański pomnik stoi w Kłodzku.

W Minieurolandzie w Kłodzku można też dobrze zjeść.

Z czeskiej stolicy pochodzi miniatura w Kłodzku

atrakcje na terenie Minieurolandu w Kłodzku

Festiwal Kwiatów odbywa się w Kłodzku.

Park miniatur w Kłodzku położony jest w pięknym otoczeniu.

Jakie atrakcje można znaleźć w parku miniatur w Kłodzku?

Dlaczego warto wybrać się do parku miniatur budowli świata w Kłodzku?

Francuskie zabytki również można znaleźć w Kłodzku.

W Kłodzku znajdują się dwa kościoły Wniebowzięcia NMP, jeden jest miniaturą.

Minieuroland w Kłodzku to ok. 40 budowli, w tym pałac z Bożkowa

Największą dumą Minieurolandu w Kłodzku jest budowla z Drezna.

Do miniaturowej fontanny w Kłodzku też można wrzucić grosik.

Kłodzki park miniatur tonie w kwiatach.

Gdzie mieszkała znana piosenkarka Violetta Villas?

W Minieurolandzie jest sporo ławeczek, gdzie można odpocząć.

Co znajduje się w Minieurolandzie? Jak powstały miniatury?

Słynna krzywa wieża jest też w Kłodzku.

Zamek Książ powstał w miniaturze. Jest on w Kowarach i Kłodzku.


Fotografie: Wiesław Zięba
Zobacz również:


              
poniedziałek, 12 września 2016

Pałac w Zatoniu

   Pod koniec sierpnia odwiedziliśmy Zatonie, miejscowość która od 1 stycznia 2015 roku stała się częścią Zielonej Góry. Naszym celem były ruiny pałacu o bardzo bogatej historii. Gdy dotarliśmy na miejsce, naszym oczom ukazały się imponujące wielkością resztki budowli. To tutaj w XVII wieku wybudowany został dwór szlachecki. W późniejszym czasie majątek przechodził z rąk do rąk. W 1771 roku zatońskie dobra nabyła hrabina von Cosel, wdowa po Fryderyku Auguście, synu Augusta II i hrabiny Cosel. Kolejnymi właścicielami dworu byli Gustaw Ernest, Johnston von Krögeborn, von Ramin, hrabia Melchior Juliusz von Schweinitz i Piotr Biron, który dwór w Zatoniu przeznaczył dla najmłodszej córki - Doroty Biron, późniejszej księżny de Dino. Księżna mieszkała tu od 1840 do 1844 roku i z jej inicjatywy dokonano przebudowy dworu w Zatoniu, przekształcając go w klasycystyczny pałac. W tym samym czasie wybudowano również oranżerię i cieplarnię oraz założono park krajobrazowy. Po śmieci księżny Doroty majątek wraz z Zatoniem odziedziczył jej syn Aleksander, który sprzedał majątek ministrowi Karolowi Rudolfowi von Friedenthalowi. Po nim pałac odziedziczyła jego córka Renata baronowa von Lancken-Wakenitz. W jej rękach Zatonie znajdowało się aż do II wojny światowej. W 1945 nastąpił kres pięknej budowli. Pałac wraz z oranżerią został spalony przez wojska radzieckie i do obecnych czasów pozostaje ruiną.
Ruiny pałacu w Zatoniu zwiedziliśmy w ramach pielgrzymki z ks. Janem pt. "Szlak rycerski Kożuchów Szprotawa" 27 sierpnia 2016 roku. 


W Zatoniu w województwie lubuskim znajduje się resztka ciekawej budowli.

Okna ruin pałacowych w Zatoniu przedstawiają interesujący widok.

Co zostało z pałacu księżnej Doroty w Zatoniu?

Jak wyglądało wejście do pałacu w Zatoniu?

zabytkowa oranżeria w Zatoniu

Do kogo należał pałac w Zatoniu?

Jak wyglądają ruiny pałacu w Zatoniu? Z jaką postacią są związane?

otocznie pałacu w Zatoniu, park krajobrazowy, oranżeria, fontanna

historia pałacu księżnej Doroty w Zatoniu koło Zielonej Góry

ruiny pałacu w Zatoniu i budowli towarzyszących

Jak dawniej wyglądał pałac w Zatoniu? Obraz Alexandra Dunckera.
Pałac w Zatoniu w czasach świetności. Autor: Alexander Duncker (1813-1897) domena publiczna,
 http://www.zlb.de/digitalesammlungen/SammlungDuncker/03/151%20Guenthersdorf.pdf


Zobacz również: